• /dei bai dei/

  Thông dụng

  Thành ngữ

  Rất nhiều lần
  Lập đi lập lại
  I have told you over and over again that you should not wear women clothes
  Tôi đã nhắc đi nhắc lại với anh nhiều lần rồi là anh không nên mặc đồ fụ nữ
  I have told you over and over that she is my sister
  Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi là cô ấy là em tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X