• (đổi hướng từ Overtones)
  /´ouvə¸toun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) âm bội
  ( số nhiều) sự gợi ý; ý nghĩa phụ, ngụ ý thêm
  a reply full of overtones
  câu trả lời nhiều ngụ ý

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sóng hài bậc cao

  Kỹ thuật chung

  họa âm cao

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X