• /´infərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự suy ra, sự luận ra
  Điều suy ra, điều luận ra; kết luận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  suy luận; kết luận
  chain inference
  suy luận dây truyền
  formal inference
  suy luận hình thức
  immediate inference
  suy luận trực tiếp
  inductive inference
  suy luận quy nạp
  mediate inference
  suy luận gián tiếp, suy luận trung gian
  propositional inference
  suy luận mệnh đề
  statistic(al) inference
  kết luận thống kê


  Kỹ thuật chung

  kết luận
  statistical inference
  kết luận thống kê
  hệ quả
  sự lập luận
  sự suy luận
  sự suy diễn
  suy diễn
  inference engine
  động cơ suy diễn
  suy luận
  chain inference
  suy luận dây chuyền
  chain inference
  suy luận dây truyền
  complete inference system
  hệ thống suy luận đầy đủ
  formal inference
  suy luận hình thức
  immediate inference
  suy luận trực tiếp
  inductive inference
  suy luận quy nạp
  inference control
  sự khống chế suy luận
  inference control
  sự kiểm soát suy luận
  inference engine
  công cụ suy luận
  inference engine
  máy suy luận
  inference programming
  sự lập trình suy luận
  inference rule
  quy tắc suy luận
  inference strategy
  chiến lược suy luận
  mediate inference
  suy luận gián tiếp
  mediate inference
  suy luận trung gian
  propositional inference
  suy luận mệnh đề
  rule of inference
  quy tắc suy luận

  Kinh tế

  suy luận
  statistical inference
  suy luận thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X