• /´ouvə¸voultidʒ/

  Toán & tin

  điện áp quá mức

  Điện

  quá điện áp
  activation overvoltage
  quá điện áp hoạt hóa
  external overvoltage
  quá điện áp ngoại lai
  internal overvoltage
  quá điện áp nội bộ
  overvoltage release
  nhả khi quá điện áp
  overvoltage test
  thử nhiệm quá điện áp
  overvoltage threshold
  ngưỡng quá điện áp
  switching overvoltage
  quá điện áp đóng ngắt
  switching overvoltage
  quá điện áp nội bộ
  temporary overvoltage
  quá điện áp ngắn hạn
  temporary overvoltage
  quá điện áp tạm thời
  transient overvoltage
  quá điện áp chuyển tiếp

  Điện lạnh

  sự quá điện thế

  Kỹ thuật chung

  quá áp
  sự quá điện áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X