• /¸ækti´veiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoạt hoá
  Sự làm phóng xạ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hoạt hóa
  activation area
  vùng hoạt hóa
  clay activation
  hoạt hóa bằng sét
  heat of activation
  nhiệt hoạt hóa

  Xây dựng

  quá trình hoạt hóa

  Kỹ thuật chung

  kích động
  activation of materials
  sự kích động
  kích hoạt
  activation (vs)
  sự kích hoạt
  activation analysis
  sự phân tích kích hoạt
  activation energy
  năng lượng kích hoạt
  activation entropy
  entropy kích hoạt
  activation heat
  nhiệt lượng kích hoạt
  activation log
  carota kích họat
  activation parameter
  tham số kích hoạt
  activation record
  bản ghi kích hoạt
  activation stack
  ngăn xếp kích hoạt
  automatic activation
  sự kích hoạt tự động
  degree of activation
  độ kích hoạt
  gamma photon activation
  sự kích hoạt bằng photon gama
  indirect activation
  sự kích hoạt gián tiếp
  neutron activation
  kích hoạt bằng nơtron
  neutron activation analysis
  phân tích kích hoạt (bằng) nơtron
  neutron activation logging
  log kích hoạt nơtron
  Over-the-Air Activation (OTAA)
  kích hoạt qua vô tuyến
  PAV (programactivation vector)
  vectơ kích hoạt chương trình
  program activation vector
  vectơ kích hoạt trình
  program activation vector (PAV)
  vectơ kích hoạt chương trình
  serial number activation key (SNAK)
  khóa kích hoạt số thứ tự
  session activation
  sự kích hoạt giao tiếp
  SNAK (serialnumber activation key)
  khóa kích hoạt số tuần tự
  thermal activation
  sự kích hoạt nhiệt
  sự hoạt hóa
  activation of sludge
  sự hoạt hóa bùn
  alkaline activation
  sự hoạt hóa kiềm
  sulfate activation
  sự hoạt hóa sunfat
  sự khởi động
  sự kích động
  sự kích hoạt
  automatic activation
  sự kích hoạt tự động
  gamma photon activation
  sự kích hoạt bằng photon gama
  indirect activation
  sự kích hoạt gián tiếp
  session activation
  sự kích hoạt giao tiếp
  thermal activation
  sự kích hoạt nhiệt

  Kinh tế

  sự hoạt hóa

  Địa chất

  sự hoạt hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X