• /´pærə¸daim/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) hệ biến hoá
  verb paradigm
  hệ biến hoá động từ
  Mẫu, mô hình, kiểu
  a paradigm for others to copy
  một mô hình cho người khác bắt chước

  Chuyên ngành

  Nghiên Cứu Khoa Học

  Thế giới quan
  niệm giới

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X