• (đổi hướng từ Pear)
  /peə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) quả lê; cây lê (như) pear-tree

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gỗ lê

  Giải thích EN: The fine-textured wood of the European timber tree, Pyrus communis, used for precision woodworking, laboratory equipment, and musical instruments. Giải thích VN: Loại gỗ thớ mỏng của cây lấy gỗ ở châu Âu, thuộc loài Pyrus communis sử dụng làm các chi tiết mộc chính xác, dụng cụ thí nghiệm, và nhạc cụ.

  Kinh tế

  quả lê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X