• (đổi hướng từ Pelleted)


  /'pelit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Viên, hòn
  Viên vê nhỏ (bằng giấy, ruột bánh mì, đất...)
  Viên đạn nhỏ (nhất là đạn bắn súng hơi)
  Viên thuốc nhỏ
  Cục tròn nổi (ở đồng tiền...)

  Ngoại động từ

  Bắn bằng viên (giấy, ruột bánh mì, đất...) vê tròn; bắn đạn nhỏ; uống thuốc (viên nhỏ)

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  bi
  biểu
  cục
  hòn
  giọt
  hạt
  hạt nhỏ
  quả cầu nhỏ
  viên
  blasting powder (inpellet form)
  chất nổ dạng viên
  green pellet
  viên ép tươi
  pellet stack
  ngăn xếp viên (nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân)
  urania-gadolinia pellet
  viên urania-gađolinia
  urania-gadolinia pellet
  viên urani-gadolini đioxit
  uranium dioxide pellet
  viên urani đioxit
  uranium oxide pellet
  viên urani oxit

  Kinh tế

  hạt nhỏ
  viên nhỏ

  Nguồn khác

  • pellet : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Hạt, viên bi, đạn súng hơi

  Xây dựng

  hạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ball , bolus , bullet , mass , pebble , pill , rock , shot , stone , wad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X