• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  các monome permafil

  Giải thích EN: The trade name for a mixture of monomers in which the liquid is completely polymerized and hardens without evaporation. Giải thích VN: Tên thương mại của hỗn hợp các monome được trùng hợp và hóa rắn hoàn toàn mà không có sự bay hơi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X