• /¸pə:si´viəriη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Kiên nhẫn, kiên trì; bền gan, bền chí
  to be persevering in doing something
  kiên trì trong một việc gì
  persevering efforts
  các nổ lực kiên trì

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  fickle , inconstant , unsteadfast

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X