• /´sted¸fa:st/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .stedfast

  Kiên định, không dao động, trước sau như một
  a steadfast friend
  một người bạn chung thủy
  Chắc chắn, vững chắc; cố định, không rời
  a steadfast gaze
  cái nhìn chằm chằm không rời


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X