• /¸pə:spi´keiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sáng suốt, sáng trí, minh mẫn
  a perpicacious analysis of the problem
  sự phân tích sáng suốt vấn đề


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X