• /sə'geiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thông minh, minh mẫn
  Khôn ngoan, sắc sảo, có óc suy xét
  sagacious sayings
  những lời nói khôn ngoan sắc sảo
  sagacious plans
  những kế hoạch khôn ngoan
  Khôn (súc vật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X