• /pə'tein/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + to) gắn liền với, đi đôi với
  joy pertains to youth
  niềm vui gắn liền với tuổi trẻ
  Thuộc về
  the manor and the land pertaining to it
  trang viên và đất đai thuộc về nó
  Liên quan đến; nói đến
  evidence pertaining to the case
  bằng chứng liên quan đến vụ kiện

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc về; có quan hệ

  Kỹ thuật chung

  thuộc về

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X