• /´pə:viəs/

  Thông dụng

  Tính từ ( + .to)

  Dễ thấm qua, xâm nhập được
  sand is pervious to water
  cát dễ bị nước thấm qua
  (nghĩa bóng) dễ tiếp thu
  to be pervious to reason
  dễ tiếp thu lẽ phải

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thấm qua được

  Kỹ thuật chung

  lọt được
  thấm nước
  pervious blanket
  thảm thấm nước
  pervious cesspool
  bể thấm nước thải
  pervious course
  lớp thấm nước
  pervious foundation
  mòng thấm nước
  pervious ground
  đất thấm nước
  pervious material
  vật liệu thấm nước
  pervious rock
  đá thấm nước
  pervious soil
  đất thấm nước
  pervious stratum
  tầng thấm nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  impervious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X