• /ək'sesəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể tới được, có thể gần được
  the remote hamlet is accessible by bicycle
  cái xóm nghèo hẻo lánh đó có thể đi xe đạp đến được
  Dễ bị ảnh hưởng
  accessible to bribery
  dễ hối lộ, dễ đút lót
  Dễ gần gũi (người)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tiếp cận được

  Toán & tin

  tới được, đạt được

  Kỹ thuật chung

  hở
  có thể đến được
  đạt được
  accessible boundary point
  điểm biên đạt được
  accessible point
  điểm đạt được
  accessible singularity
  điểm kỳ dị đạt được
  accessible subgroup
  nhóm con đạt được
  lộ thiên
  mở

  Địa chất

  có thể tới, có thể đạt tới

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X