• Toán & tin

  điều chế pha
  incidental phase modulation
  sự điều chế pha ngẫu nhiên
  sự biến điệu pha

  Xây dựng

  biến điệu vị tướng

  Điện tử & viễn thông

  sự điều chế pha
  sự điều pha

  Kỹ thuật chung

  biến điệu pha

  Giải thích VN: Phương pháp bién đổi góc pha tức thời của sóng cao tần.

  phase modulation index
  chỉ số biến điệu pha
  phase modulation of carrier
  sự biến điệu pha của sóng mang
  phase modulation of the vector sum
  sự biến điệu pha của véc-tơ tổng
  phase modulation system
  hệ thống biến điệu pha
  điều biến pha
  Carrierless Amplitude/ Phase Modulation (CAP)
  điều biên/pha không có sóng mang
  phase modulation (PM)
  sự điều biến pha
  phase-modulation transmitter
  máy phát điều biến pha
  PM (phasemodulation)
  sự điều biến pha
  pulse phase modulation (PPM)
  sự điều biến pha xung
  pulse-phase modulation
  sự điều biến pha xung
  sự điều biến pha
  pulse phase modulation (PPM)
  sự điều biến pha xung
  pulse-phase modulation
  sự điều biến pha xung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X