• BrE /'stætʃə(r)/
  NAmE /'stætʃə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vóc người (tầm cao tự nhiên của thân thể)
  to increase in stature
  cao lên
  (nghĩa bóng) sự tiến triển; mức phát triển; tầm cỡ
  a scientist of international stature
  một nhà khoa học có tầm cỡ quốc tế

  Chuyên ngành

  Y học

  chiều cao, tầm vóc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X