• Xây dựng

  bê tông thô

  Giải thích EN: A term for concrete that contains no reinforcement to counteract load-bearing forces, usually used to encompass light steel to prevent shrinkage or cracking. Giải thích VN: Thuật ngữ cho bê tông không gia cố để làm mất tác dụng chịu lực, thường được dùng để bao quanh thép nhẹ nhằm chống co hoặc đứt vỡ.

  bê tông thuần túy

  Kỹ thuật chung

  bê tông không cốt thép
  bê tông liền khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X