• /´ʃriηkidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự co; độ co (của vải...); phần co lại
  Sự hụt cân (của súc vật từ khi chuyên chở đến khi giết thịt); số cân hụt
  Mức độ hao hụt cho phép

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Co ngót

  Cơ - Điện tử

  Sự co ngót, độ co, sự rút ngắn

  Cơ khí & công trình

  mức độ ép (khí cán)
  sự nứt co

  Hóa học & vật liệu

  co lại

  Điện lạnh

  sự co hình

  Kỹ thuật chung

  co ngót
  air shrinkage
  sự co ngót
  carbonation shrinkage
  co ngót do các-bô-nát hóa
  coefficient of linear shrinkage
  hệ số co ngót
  concrete shrinkage
  sự bê tông co ngót
  cracking by shrinkage
  sự nứt do co ngót
  drying shrinkage
  co ngót khô
  effective shrinkage pressure
  áp lực co ngót thực
  effective shrinkage pressure
  áp lực co ngót thực tế
  initial shrinkage
  sự co ngót ban đầu
  intrinsic shrinkage
  sự co ngót nội tại
  liquid limit bar linear shrinkage relationship
  quan hệ giữa giới hạn lỏng và co ngót tuyến tính
  loss due to concrete shrinkage
  mất mát do co ngót bêtông
  loss of pre tress due to shrinkage of the concrete
  mất mát ứng suất trước do bê tông co ngót
  low shrinkage concrete
  bê tông co ngót chậm
  lumber shrinkage
  sự gỗ co ngót
  non-shrinkage mortar
  vữa không co ngót
  paste shrinkage
  sự co ngót của vữa xi măng (trong bê tông)
  plastic shrinkage
  co ngót dẻo
  plastic shrinkage cracks
  nứt do co ngót dẻo
  rate of shrinkage
  tốc độ co ngót
  reduction of drying shrinkage
  sự giảm co ngót khi đông cứng
  setting shrinkage
  sự co (ngót) khi ngưng kết
  settlement shrinkage
  co ngót lún
  shrinkage allowance
  dung sai co ngót
  shrinkage bar
  thanh chịu co ngót
  shrinkage coefficient
  hệ số co ngót
  shrinkage compensating concrete
  bê tông không co ngót
  shrinkage crack
  vết nứt (do) co ngót
  shrinkage crack
  vết nứt do co ngót
  shrinkage cracking
  sự nứt do co ngót
  shrinkage deformation
  biến dạng do co ngót
  shrinkage factor
  hệ số co ngót
  shrinkage gradient
  građien co ngót (do bị khô hao)
  shrinkage gradient
  gradient co ngót (do bị khô hao)
  shrinkage in cement
  sự co ngót bêtông
  shrinkage joint
  khe co ngót
  shrinkage loss
  mất mát (ứng suất trước) do (bê tông) co ngót
  shrinkage of concrete
  sự co ngót của bêtông
  shrinkage pressure
  áp lực co ngót
  shrinkage pressure versus time
  áp lực co ngót theo thời gian
  shrinkage prevention
  sự phòng co ngót
  shrinkage ratio
  hệ số co ngót
  shrinkage reinforcement
  cốt thép chịu co ngót
  shrinkage strain
  biến dạng do co ngót
  shrinkage strain of concrete
  biến dạng do co ngót bê tông
  shrinkage stress
  ứng suất co ngót
  shrinkage stress
  ứng suất do co ngót
  shrinkage test
  thí nghiệm co ngót
  shrinkage value
  giá trị co ngót
  spiral, tie and temperature shrinkage reinforcement
  thép xoắn ốc giằng chịu nhiệt và co ngót
  temperature shrinkage
  sự co ngót nhiệt độ
  thermal shrinkage
  sự co ngót do nhiệt
  total shrinkage
  độ co ngót tổng cộng
  ultimate shrinkage
  sự co ngót lần cuối
  volume shrinkage
  sự co ngót thể tích
  volumetric shrinkage
  sự co ngót thể tích
  độ co
  độ co ngót
  rate of shrinkage
  tốc độ co ngót
  total shrinkage
  độ co ngót tổng cộng
  độ lún
  độ sụt
  dung sai co ngót
  lượng co
  sự co

  Giải thích EN: The contraction of a molded material when cooling.. Giải thích VN: Sự co lại của vật liệu khi bị làm lạnh.

  sự co lại
  sự co ngót
  initial shrinkage
  sự co ngót ban đầu
  intrinsic shrinkage
  sự co ngót nội tại
  paste shrinkage
  sự co ngót của vữa xi măng (trong bê tông)
  setting shrinkage
  sự co (ngót) khi ngưng kết
  shrinkage in cement
  sự co ngót bêtông
  shrinkage of concrete
  sự co ngót của bêtông
  temperature shrinkage
  sự co ngót nhiệt độ
  thermal shrinkage
  sự co ngót do nhiệt
  ultimate shrinkage
  sự co ngót lần cuối
  volume shrinkage
  sự co ngót thể tích
  volumetric shrinkage
  sự co ngót thể tích
  rút lại
  sự dúm
  sự dúm lại
  sự nén
  sự rút lại
  sự thu hẹp
  sự vênh

  Kinh tế

  co rút (của vải)
  co rút (của) vải
  phần co lại
  sự giảm giá trị
  sự rút lại
  sự thu rút
  tuột giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X