• /´plaikə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .plicae

  Nếp (ở da...)
  Tóc rối bết (vì có bệnh)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nếp gấp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X