• /plai´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự uốn nếp, trạng thái uốn nếp
  (địa lý,địa chất) nếp uốn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vi uốn nếp
  uốn nếp nhỏ

  Hóa học & vật liệu

  sự vi uốn nếp

  Y học

  thủ thuật tạo nếp gấp

  Kỹ thuật chung

  nếp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X