• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc đua ngựa việt dã từ điểm này đến điểm khác; cuộc đua ngựa vượt rào

  Toán & tin

  cùng cấp
  đồng mức
  giữa các điểm
  thuộc điểm-điểm

  Kỹ thuật chung

  ngang hàng
  điểm nối điểm
  Multi Link Point-to-Point Protocol (ML-PPP)
  giao thức điểm -nối-điểm đa tuyến nối
  Multilink Point-to-Point Protocol (MPPP)
  giao thức điểm-nối-điểm đa tuyến
  non switched point to-point line
  đường dây điểm nối điểm không chuyển mạch
  Point - to - Point Tunnelling Protocol [Microsoft] (PPTP)
  giao thức tạo đường hầm điểm nối điểm
  Point To Point Protocol (PPP)
  giao thức điểm nối điểm
  Point to Point Switched Virtual Connection (PCVS)
  kết nối ảo chuyển mạch điểm nối điểm
  point-to-point line
  đuờng truyền điểm nối điểm
  point-to-point line
  đường truyền điểm nối điểm
  point-to-point link
  liên kết điểm nối điểm
  point-to-point network
  mạng điểm nối điểm
  point-to-point protocol
  giao thức điểm nối điểm
  point-to-point topology
  cấu hình (mạng) điểm nối điểm
  point-to-point transmission
  sự truyền điểm nối điểm
  PPP (point-to-point Protocol)
  giao thức điểm nối điểm
  Short message delivery point-to-point bearer service (SMDPP)
  dịch vụ mang điểm nối điểm của phát tin nhắn

  Kinh tế

  cặp điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X