• /´bɛərə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đem, người mang, người cầm (thư, điện...); người khiêng, người vác, người tải
  bearer company
  đơn vị tải thương (tại trận địa)
  Vật sinh lợi nhiều
  a good bearer
  cây sai quả, cây nhiều hoa
  (vật lý) vật đỡ, cái giá, cái trụ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Giá đỡ, bệ đỡ, chi tiết chịu tải

  Cơ khí & công trình

  chi tiết chịu tải

  Xây dựng

  khung đỡ mặt giáo

  Giải thích EN: A joistlike crosspiece supporting the boards of a scaffold.a joistlike crosspiece supporting the boards of a scaffold.

  Giải thích VN: Cấu trúc khung đan chéo đỡ các tấm đứng của một giàn giáo.

  rầm gối

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bệ đỡ
  cái giá
  chất mang
  dầm
  dầm chính
  dầm chống
  dầm gối
  đường trượt
  giá đỡ
  giàn
  intermediate bearer
  dầm trung gian
  intermediate bearer
  gối trung gian
  intermediate bearer
  rầm trung gian
  scaffolding bearer
  thanh đỡ ván giàn giáo
  gối tựa
  hệ chịu lực
  trụ đỡ
  vật đỡ

  Kinh tế

  người cầm phiếu
  bearer clause
  điều khoản cho người cầm phiếu
  bill to bearer
  phiếu khoán vô danh (trả cho người cầm phiếu)
  endorsement to bearer
  bối thự cho người cầm phiếu
  note bearer
  người cầm phiếu khoán
  pay to bearer
  hãy trả cho người cầm phiếu
  payable to bearer
  phải trả cho người cầm phiếu
  payable to bearer
  trả tiền cho người cầm phiếu

  Địa chất

  trụ (than, quặng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X