• (đổi hướng từ Potatoes)
  /pə'teitou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều potatoes

  Cây khoai tây; củ khoai tây; món khoai tây
  sweet potato
  khoai lang

  Cấu trúc từ

  potatoes and point
  chỉ thấy khoai chẳng thấy thịt
  quite the potato
  (thông tục) được, ổn, chu toàn
  such behaviour is not quite the potato
  cách cư xử như thế không ổn
  a hot potato
  như hot


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  murphy , plant , spud , tater , tuber , vegetable , yam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X