• /ˈvɛdʒtəbəl , ˈvɛdʒɪtəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thực vật học) (thuộc) thực vật
  vegetable kingdom
  giới thực vật
  vegetable physiology
  sinh lý thực vật
  (thuộc) rau
  vegetable soup
  xúp rau

  Danh từ

  Rau (cây dùng để ăn (như) thức ăn; khoai tây, đậu, hành...)
  green vegetable
  rau xanh
  (nghĩa bóng) người mất trí; người sống một cuộc đời tẻ nhạt đơn điệu

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  rau
  rau cải

  Y học

  thuộc thực vật

  Kỹ thuật chung

  thực vật
  vegetable acid
  axit thực vật
  vegetable albumin
  anbumin thực vật
  vegetable black
  cacbon đen thực vật
  vegetable blanket
  lớp thảm thực vật
  vegetable butter
  mỡ thực vật
  vegetable cell
  tế bào thực vật
  vegetable chemistry
  hóa học thực vật
  vegetable drying oil
  dầu thực vật làm khô
  vegetable earth
  đất thực vật
  vegetable fat
  mỡ thực vật
  vegetable fertilizer
  phân bón thực vật
  vegetable fiber
  sơ thực vật
  vegetable ivory
  loại thực vật bằng ngà
  vegetable matter
  lớp phủ thực vật
  vegetable oil
  dầu thực vật
  vegetable parchment
  giấy da thực vật
  vegetable poison
  chất độc thực vật
  vegetable remain
  di tích thực vật
  vegetable silk
  sợi thực vật
  vegetable tanning
  sự thuộc chất chiết thực vật
  vegetable wax
  sáp thực vật
  vegetable wool
  len thực vật

  Kinh tế

  rau

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X