• Đo lường & điều khiển

    bộ điều khiển phân thế

    Giải thích EN: A controller that amplifies an error signal in order to maintain a constant load on an input circuit. Giải thích VN: Một bộ điều khiển khuyếch đại một tín hiệu lỗi nhằm duy trì tải trọng liên tục của một mạch đầu vào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X