• Thông dụng

  Danh từ

  Bàn xoay gốm

  Kỹ thuật chung

  bàn xoay (thợ gốm)
  bàn quay làm gốm

  Giải thích EN: A rotating circular table mounted on a vertical spindle on which clay is shaped by hand before it is fired. Giải thích VN: Một chiếc bàn quay tròn được lắp trên một trục quay thẳng đứng trên đó đất cao lanh được định dạng trước khi nung.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X