• /´gleiziη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lắp kính
  Sự tráng men (đồ gốm)
  Sự làm láng (vải, da...)
  Sự đánh bóng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa kính
  band glazing
  băng cửa kính
  band glazing
  dãy cửa kính
  continuous glazing
  cửa kính liên tục
  fire resisting glazing
  cửa kính chịu lửa
  multiple glazing
  cửa kính nhiều lớp
  multirow glazing
  cửa kính nhiều hàng
  outside glazing
  cửa kính bên ngoài
  ribbon glazing
  băng cửa kính
  ribbon glazing
  dãy cửa kính
  single glazing
  cửa kính một lớp
  single-pane glazing
  cửa kính một lớp
  sự lắp kính

  Giải thích EN: The process of fitting a pane of glass into a window frame.. Giải thích VN: Quá trình định vị một tấm kính vào khung cửa sổ.

  continuous glazing
  sự lắp kính liên tục
  glazing by clips
  sự lắp kính có viền
  glazing from inside
  sự lắp kính (từ) bên trong
  glazing from outside
  sự lắp kính (từ) bên ngoài
  glazing with glazing beads
  sự lắp kính có thanh đệm
  internal glazing
  sự lắp kính bên trong
  outside glazing
  sự lắp kính bên ngoài
  triple glazing
  sự lắp kính ba lớp

  Kỹ thuật chung

  lắp kính
  clip for glazing
  kẹp để lắp kính
  continuous glazing
  sự lắp kính liên tục
  glazing by clips
  sự lắp kính có viền
  glazing from inside
  sự lắp kính (từ) bên trong
  glazing from outside
  sự lắp kính (từ) bên ngoài
  glazing knife
  dao lắp kính
  glazing point
  đinh dùng để lắp kính
  glazing with glazing beads
  sự lắp kính có thanh đệm
  glazing work
  công tác lắp kính
  internal glazing
  sự lắp kính bên trong
  multiple glazing
  lắp kính nhiều lớp
  multiple glazing
  sự lắp kính nhiều lớp
  outside glazing
  sự lắp kính bên ngoài
  patent glazing
  lắp kính không dùng mattit
  patent glazing
  lắp kính không dùng mattít
  putty glazing
  sự dùng matit lắp kính
  rubber glazing channel
  vật định hình bằng cao su (dùng để lắp kính)
  security glazing
  lắp kính an toàn
  triple glazing
  sự lắp kính ba lớp
  window glazing
  lắp kính cửa sổ
  sự đánh bóng
  copper glazing
  sự đánh bóng đồng
  sự làm bóng
  sự làm láng, sự đánh bóng

  Giải thích EN: The process of smoothing the abrasive edge of a wiped pipe by running a hot iron over it. Giải thích VN: Quá trình làm nhẵn các gờ nhám của đường ống đa được làm sạch bằng cách đưa bàn ủi chạy trên nó.

  sự mài bóng
  tráng men
  double glazing
  sự tráng men kép
  earthenware glazing
  sự tráng men đồ sành
  explosion-proof glazing
  sự tráng men chống nổ
  glazing bath
  bể tráng men
  glazing bath
  bồn tráng men
  glazing bath
  chậu tráng men
  glazing kiln
  lò tráng men
  glazing of green clay products
  sự tráng men lên đồ sứ ướt
  glazing of green clay products
  sự tráng men quét
  pouring glazing
  sự tráng men (bằng cách) rót
  secondary glazing
  sự tráng men lần cuối
  spay glazing
  sự tráng men (bằng cách) phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X