• /´stoun¸wɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ gốm làm bằng đất sét có chứa một hàm lượng nhỏ đá
  stoneware jugs
  bình bằng đồ gốm đá

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đồ sành sứ

  Hóa học & vật liệu

  gốm đất sét chứa lượng nhỏ đá

  Giải thích EN: 1. a hard, opaque, glassy ceramic ware that is fired at high temperatures and composed primarily of clay, silica, and feldspar.a hard, opaque, glassy ceramic ware that is fired at high temperatures and composed primarily of clay, silica, and feldspar. 2. any of various highly vitrified ceramics with low tensile strengths made of selected clays, feldspar, and silica; resistant to all acids, except hydrofluoric acid; used especially in industrial chemical equipment.any of various highly vitrified ceramics with low tensile strengths made of selected clays, feldspar, and silica; resistant to all acids, except hydrofluoric acid; used especially in industrial chemical equipment. Giải thích VN: 1.Loại xêramic thủy tinh cứng có màu đục được đốt nóng ở nhiệt độ cao và bao gồm đất sét, silic và Fenspat. 2.Loại xêramic tráng men thủy tinh với độ căng thấp được tạo ra từ đất sét chọn lọc, Fenspat và Silic chống tất cả các loại axit và được sử dụng trong thiết bị hóa học công nghiệp.

  Xây dựng

  nhà máy đá phấn

  Kỹ thuật chung

  đồ gốm
  đồ sứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X