• Kỹ thuật chung

    kiểm tra ẩm trong chất nổ

    Giải thích EN: A method used to calculate the amount of moisture in a propellant by drying it under specified conditions. Giải thích VN: Một phương pháp dùng để tính toán lượng ẩm trong chất nổ bằng cách sấy khô nó trong các điều kiện đặc biệt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X