• /prə´pelənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác propellent

  Tính từ

  Đẩy đi, đẩy tới
  a propellant agent
  một tác nhân đẩy

  Danh từ

  Chất nổ đẩy (đạn, tên lửa)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất nổ đẩy

  Giải thích EN: A compressed inert gas that is used to dispense the contents of an aerosol container when pressure is released. Giải thích VN: Loại khí trơ bị nén, được sử dụng để đẩy các thứ còn lại trong bình phun khi áp suất thoát ra.

  Điện lạnh

  chất đốt phản lực

  Kỹ thuật chung

  nhiên liệu
  bi-fuel propellant
  nhiên liệu kép tên lửa
  earth storable propellant
  chất nhiên liệu không gây lạnh
  jet propellant
  nhiên liệu phản lực
  liquid propellant
  nhiên liệu phản lực lỏng
  liquid propellant rocket
  nhiên liệu lỏng
  liquid propellant system
  hệ nhiên liệu đẩy dạng lỏng
  propellant charge
  nhiên liệu phản lực
  propellant mass
  khối lượng nhiên liệu đẩy
  solid propellant
  chất nhiên liệu rắn
  solid propellant
  nhiên liệu tên lửa rắn
  sprayed propellant
  chất lượng nhiên liệu
  nhiên liệu phản lực
  liquid propellant
  nhiên liệu phản lực lỏng

  Kinh tế

  chất bị đẩy đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X