• /´præktikəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về mặt thực hành (đối với lý thuyết)
  Thực tế, thực tiễn, thiết thực
  Trên thực tế, thực tế ra; một cách thực tế
  practically speaking
  thực ra
  Hầu như, gần như
  There's practically nothing left
  Hầu như không còn lại cái gì
  practically no changes
  hầu như không còn có sự thay đổi


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  far , not close

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X