• /nai/

  Thông dụng

  Phó từ & giới từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) gần, cận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  closely , hard , near , nearby

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X