• /pri:´koutiη/

  Kỹ thuật chung

  lớp lắng lót
  lớp lót
  lớp phủ phù sa
  lớp sơn lót
  mạ lót/sơn lót

  Giải thích EN: A process in which an inert material is applied to a filter medium before suspended solids are filtered from a solid-liquid mixture. Giải thích VN: Một quy trình trong đó một vật liệu trơ được mạ vào bộ lọc trước khi các chất cứng trôi lơ lửng được lọc ra khỏi hỗn hợp nước-chất cứng.

  sự phủ
  sự sơn lót

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X