• Hóa học & vật liệu

  thủy tinh ép

  Giải thích EN: A molded glass that is shaped or patterned by the action of a plunger thrust into the mold while the glass is molten. Giải thích VN: Thủy tinh đúc khuôn được định hình hoặc tạo khuôn bằng lực đẩy của pittông lên khuôn trong khi thủy tinh được nấu chảy.

  Kỹ thuật chung

  kính đúc
  kính đúc ép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X