• /primp/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẹp, sang, nhã, lịch sử

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm đỏm, làm dáng, chải chuốt, trang điểm
  primp and preen in front of a mirror
  làm đỏm, làm dáng trước gương
  primp oneself up
  trang điểm, làm dáng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  mess up , uglify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X