• /¸daiə´gnousis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .diagnoses

  (y học) phép chẩn đoán; sự chẩn đoán; lời chẩn đoán
  (sinh vật học) sự miêu tả đặc trưng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép chuẩn đoán

  Giải thích VN: Sự nhận biết một lỗi trong ngôn ngữ lập trình cho máy điện toán.

  sự chẩn đoán
  automatic diagnosis
  sự chẩn đoán tự động
  problem diagnosis
  sự chẩn đoán vấn đề
  sự chuẩn đoán
  remote diagnosis
  sự chuẩn đoán từ xa
  sự chuẩn lỗi
  sự chuẩn sai

  Y học

  chẩn đoán
  antenatal diagnosis
  chẩn đoán tiền sinh
  clinical diagnosis
  chẩn đoán lâm sàng
  differential diagnosis
  chẩn đoán phân biệt
  laboratory diagnosis
  chẩn đoán xét nghiệm
  physical diagnosis
  chẩn đoán thực thể
  prenatal diagnosis
  chẩn đoán tiền sinh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X