• Điện lạnh

  bộ điều khiển (theo) chương trình

  Đo lường & điều khiển

  bộ điều khiển có thể lập trình

  Giải thích EN: A control device that uses computer logic and programmable memory to control industrial applications. Also, programmable logic controller. Giải thích VN: Một thiết bị điều khiển sử dụng logic mát tính và bộ nhớ có thẻ lập trình nhằm điều khiển các ứng dụng công nghiệp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X