• /´prounnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Trạng thái úp sấp; trạng thái nằm sấp, trạng thái nằm sóng soài (của một người)
  Ngả về, thiên về, thiên hướng (về việc gì...); trạng thái dễ xảy ra, trạng thái có thể xảy ra (nhất là cái gì không mong muốn)
  proneness to injury
  tình trạng dễ bị thương
  Trạng thái nghiêng, trạng thái dốc (mặt đất...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X