• /trend/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phương hướng
  the trend of the coastline
  phương hướng của bờ bể
  Xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng, phương hướng chung
  the trend of modern thoughts
  xu hướng của những tư tưởng hiện đại
  following the latest trends in fashion
  theo các xu hướng mới nhất về thời trang
  set a/the trend
  lăng xê

  Nội động từ

  Đi về phía, hướng về, xoay về
  the road trends to the north
  con đường đi về phía bắc
  Có khuynh hướng về, có xu hướng về, hướng về
  modern thought is trending towards socialism
  tư tưởng hiện đại đang hướng về chủ nghĩa xã hội

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) xu thế
  analytic(al) trend
  xu thế thẳng
  rectilinear trend
  xu thế thẳng
  secular trend
  xu thế trường kỳ


  Xây dựng

  hướng, phương hướng, theo hướng, hướng về

  Cơ - Điện tử

  Phương hướng, chiều hướng, xu hướng

  Điện lạnh

  sự dần tới

  Kỹ thuật chung

  hướng
  growth trend series
  chuỗi xu hướng tăng
  plow trend
  hướng dòng chảy
  trend recorder
  máy ghi xung hướng
  khuynh hướng
  dáng điệu
  dạng
  phương
  average trend
  phương trung bình
  general trend
  phương chung (của đất đá)
  tectonic trend
  phương kiến tạo
  trend of a fault
  phương đứt gãy

  Kinh tế

  chiều hướng
  secular trend
  chiều hướng trường kỳ
  trend reversal
  sự đảo ngược xu thế, chiều hướng, khuynh hướng
  động hướng
  hướng đi của thị trường chứng khoán

  Giải thích VN: Tổng quát: biến chuyển theo chiều hướng tổng quát. Thí dụ, "có khuynh hướng tăng lên của số bán công ty XYZ" hay "có khuynh hướng tăng lên của mua bán bằng vi tính trên Phố Wall". Chứng khoán: biến chuyển giá dài hạn hay biến chuyển số lượng mua bán hoặc là tăng hay giảm hoặc là gần như đứng yên (sideway- biến chuyển ít), nó tạo lên một đặc tính của một thị trường, hàng hóa hay chứng khoán. Nó cũng có thể áp dụng cho lãi suất và hoa lợi.

  xu hướng
  daily trend
  xu hướng thường ngày
  downward trend (ofprices)
  xu hướng giá xuống (trên thị trường chứng khoán)
  market trend
  xu hướng thị trường
  sliding trend
  xu hướng sụt giá mạnh (trên thị trường)
  survey of business trend
  điều tra xu hướng kinh tế
  trend value
  giá trị xu hướng
  xu thế
  xu thế, xu hướng, khuynh hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X