• /¸pri:dispə´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng dễ thiên về, khuynh hướng thiên về
  a predisposition to find fault
  khuynh hướng thiên về việc bắt bẻ tồi
  (y học) tố bẩm, bẩm chất (dễ mắc bệnh gì)
  a predisposition towards melancholia
  bẩm chất u sầu

  Chuyên ngành

  Y học

  bẩm chất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X