• /prə´kliviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + to, for, towards) khuynh hướng, xu hướng, sự thiên về, sự ngả về
  a proclivity towards sudden violent outbursts
  một xu hướng thiên về những cuộc bùng nổ dữ dội


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X