• /´li:niη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khuynh hướng, thiên hướng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nghiêng (tháp)
  sự làm gầy

  Kỹ thuật chung

  độ nghiêng
  sự làm nghèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X