• (đổi hướng từ Propellers)
  /prə´pelə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chân vịt (tàu), cánh quạt (máy bay) (như) screw-propeller, prop

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiết bị đẩy, chân vịt (tàu), cánh quạt (máy bay...)

  Cơ - Điện tử

  Thiết bị đẩy, chân vịt, cánh quạt, chong chóng

  Hóa học & vật liệu

  máy đẩy

  Kỹ thuật chung

  bộ dẫn động
  bộ truyền động
  cánh quạt helit
  chong chóng
  driving propeller
  chong chóng dẫn động
  propeller agitator
  máy trộn kiểu chong chóng (cánh thẳng)
  propeller fan
  quạt chong chóng
  propeller hub
  ổ trục chong chóng
  propeller mixer
  máy trộn (kiểu) chong chóng
  propeller shaft
  trục chong chóng (máy bay)
  reversal of the propeller
  sự đảo chiều của chong chóng

  Kinh tế

  cái đẩy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  blade , driver , fan , fin , oar , paddle , prop , screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X