• (đổi hướng từ Puddles)
  /'pʌdl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũng nước nhỏ (mưa...)
  (thông tục) việc rắc rối, việc rối beng
  Đất sét nhão (để làm cản mặt nước...)

  Nội động từ

  ( + about) lội bùn, vầy bùn, lội trong vũng nước bẩn, vầy trong vũng nước bẩn
  Làm rối beng

  Ngoại động từ

  Làm đục ngàu, làm ngàu bùn, làm sục bùn (nước...)
  Nhào (đất sét với cát) với nước (để láng lòng kênh...)
  Láng (lòng kênh) bằng đất sét nhào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cày ướt
  (kỹ thuật) luyện putlinh (gang thành sắt)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự cày ướt

  Hóa học & vật liệu

  khuấy luyện
  puddle ball
  sắt cục khuấy luyện

  Xây dựng

  nhào đất
  vẩy bùn

  Kỹ thuật chung

  bê tông đất sét
  khuấy trộn
  nện
  đầm
  đất sét dẻo
  đất sét nện
  dung dịch hàn
  nhào
  làm nhão / nhào nước

  Giải thích EN: To saturate soil in order to settle the dirt of an area for agricultural or construction purposes.

  Giải thích VN: Thấm nước vào đất nhằm làm lắng đất bụi của một khu vực để canh tác hoặc xây dựng.

  lèn
  lội bùn
  puđling
  vữa đất sét
  vũng nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  plash , plashet , pond , pool , quagmire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X