• /´kwæg¸maiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bãi lầy, đầm lầy, vũng lầy (như) quag
  (nghĩa bóng) tình trạng sa lầy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tình trạng sa lầy

  Kỹ thuật chung

  đầm lầy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X