• /kən'tigju:əs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kề nhau, giáp nhau, tiếp giáp (vườn, ruộng, nhà...); láng giềng, bên cạnh
  to be contiguous to something
  tiếp giáp với cái gì, gần với cái gì
  contiguous angles
  (toán học) góc kề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự mật tiếp, tiếp liên, tiếp cận

  Xây dựng

  kề (bên)

  Kỹ thuật chung

  có liên quan
  kề
  lân cận
  liền kề
  contiguous data
  dữ liệu liền kề
  contiguous data structure
  cấu trúc dữ liệu liền kề
  mật tiếp
  contiguous data
  dữ liệu mật tiếp
  contiguous data structure
  cấu trúc dữ liệu mật tiếp
  contiguous graphics
  tệp mật tiếp
  non-contiguous
  không mật tiếp
  non-contiguous item
  mục không mật tiếp
  tiếp cận
  contiguous hypergeometric functions
  hàm siêu bội tiếp cận
  tiếp giáp
  contiguous maps
  ánh xạ tiếp giáp
  contiguous sets
  các tập (hợp) tiếp giáp
  contiguous setset
  các tập hợp tiếp giáp
  tiếp liên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  divided , separated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X