• /'ɔkjupaid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đang sử dụng
  Đầy (người)
  Như empty
  This table is already occupied
  Bàn này đã đủ người rồi
  Có dính líu, bận rộn
  She's occupied at the moment, she can not speak to you
  Bà ấy lúc này đang bận, không thể nói chuyện với ông được

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X