• /´pʌntʃiη/

  Cơ khí & công trình

  lỗ đột

  Hóa học & vật liệu

  lá tôn dập

  Toán & tin

  sự đục lỗ (bìa)

  Xây dựng

  sự trét khe
  vật liệu trét khe

  Điện lạnh

  tôn cán

  Điện

  tấm đột

  Điện lạnh

  tấm tôn lõi

  Kỹ thuật chung

  đục lỗ
  dùi
  phôi

  Giải thích EN: A fragment removed from a metal plate or other material by a punch. Giải thích VN: Một mảnh vỡ được loại khỏi một bản kim loại hay các chất liệu khác bằng một máy dùi.

  punching tool
  khuôn cắt phoi
  sự chọc thủng
  sự đánh dấu
  sự đột lỗ
  sự đục lỗ
  sự dùi lỗ

  Giải thích EN: A process of machine shaping in which mating die sections determine the shape of the final product. Giải thích VN: Một quá trình tạo hình máy trong đó các phần khuôn phụ xác định hình dạng của sản phẩm cuối cùng.

  sự khoan lỗ
  sự núng lỗ

  Kinh tế

  sự làm mịn (bột)

  Cơ - Điện tử

  Sự dập, sự đột, sự núng lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X